คืนทุนระยะสั้นกำไรระยะยาว

คุ้มค่าที่สุด คืนทุนระยะสั้นได้กำไรระยะยาว

 

ปริมาณการขายน้ำ

จำนวนลิตร / วัน

จำหน่าย

1.00 / ลิตร

ต้นทุนค่าสึกหรอ

ใส้กรอง+ไฟฟ้า+น้ำ / วัน

กำไรสุทธิ / วัน

กำไรสุทธิ / เดือน

(30 วัน)

กำไรสุทธิ / ปี

(365 วัน)

กำไรสุทธิ / 2ปี

(730 วัน)

           200 ลิตร

           300 ลิตร

           400 ลิตร

200 บาท

300 บาท

400 บาท

24 บาท

35 บาท

47 บาท

176.00

265.00

353.00

5,280

7,950

10,590

64,240

96,725

123,845

128,480

193,450

257,690

ปริมาณการขายน้ำ

จำนวนลิตร / วัน

จำหน่าย

1.50 / ลิตร

ต้นทุนค่าสึกหรอ

ใส้กรอง+ไฟฟ้า+น้ำ / วัน

กำไรสุทธิ / วัน

กำไรสุทธิ / เดือน

(30 วัน)

กำไรสุทธิ / ปี

(365 วัน)

กำไรสุทธิ / 2ปี

(730 วัน)

           200 ลิตร

           300 ลิตร

           400 ลิตร

300 บาท

450 บาท

600 บาท

24 บาท

35 บาท

47 บาท

276.00

415.00

553.00

8,280

12,450

16,590

100,740

151,475

201,845

201,480

302,950

403,690