คืนทุนระยะสั้นกำไรระยะยาว
 • 22 April 2019
 • 437
 • 0
คุ้มค่าที่สุด คืนทุนระยะสั้นได้กำไรระยะยาว   ปริมาณการขายน้ำ จำนวนลิตร / วัน จำหน่าย 1.00 / ลิตร...
อ่านต่อ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย2
 • 22 April 2019
 • 635
 • 0
  ข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เนื่องจา...
อ่านต่อ
ชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
 • 22 April 2019
 • 676
 • 0
การใช้อาหารตรวจเชื้อแบคทีเรีย ว 111 ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำบรโภคโดยชุมชน     ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนา...
อ่านต่อ
มาตรฐานน้ำบริโภค
 • 22 April 2019
 • 1,099
 • 0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค คุณลักษณะ ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย มาตรฐ...
อ่านต่อ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบ RO
 • 22 April 2019
 • 810
 • 0
ระบบการกรอง ระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) เทคโนโลยีการผลิตน้ำอันทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา ด้วยงบประมาณสนับสนุนก...
อ่านต่อ
น้ำดื่ม RO
 • 22 April 2019
 • 1,236
 • 0
สาระน่ารู้  มหิดลฟันธงน้ำอาร์โอดื่มได้ไม่เกิดโรคร้ายดังนักเคมีอ้าง  (จาก นสพ. บ้านเมือง ปีที่ 31 ฉบับที่ 144...
อ่านต่อ