8/19 ม.2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

โทร. 02-077-7331
มือถือ 083-456-5281,062-586-3046
Line ID : @vendingmachine

@vendingmachine