ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
สินค้ายอดนิยม
59,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ตัวอย่างผลกำไรธุรกิจหยอดเหรียญ

จำนวนลิตร/วัน กำไร/ลิตร รายได้/วัน รายได้/เดือน รายได้/ปี
50 5 250 7500 9000
100 5 500 15000 180000
150 5 750 22500 270000
200 5 1000 30000 360000

 

หมายเหตุ:    ผู้มาใช้บริการจากมอเตอร์ไซค์ หรือผู้ใช้ทั่วไป คิดกำไรที่ ลิตรละ 5 บาท
หนังสือกรมพลังงาน    ที่ พน 0407/10633 ลง 11 ต.ค.59   

 

* โปรแกรมเสียงพูดแนะนำการใช้งานตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
* ตู้น้ำมันหยอดเหรียญโปรแกรมเสียงพูดตอบรับเมื่อทำการหยอดเหรียญและสอดธนบัตร
* โปรแกรมเสียงพูดแนะนำการใช้งานตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
* โปรแกรมปิด-เปิดไฟป้าย, ตั้งเวลาปัจจุบัน, แสดงราคาต่อลิตร
* โปรแกรมคำนวนราคา / ปริมาณน้ำมัน อัตโนมัติ ถูกต้อง แม่นยำ
* โปรแกรมตรวจสอบจำนวนเงิน และจำนวนน้ำมันที่ขายได้ ทั้งยอดสะสมและยอดชั่วคราว
* โปรแกรมตั้งปริมาณน้ำมันสำรอง และน้ำมันหมดโดยระบบอีเลคทรอนิคส์
* โปรแกรมหยุดการทำงานเครื่องสูบ ในกรณีไม่มีการจ่ายน้ำมันผ่าน FLOW METER* กินไฟน้อย
* โครงตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เหล็กหนาพิเศษ พ่นอบสีอย่างดี มีช่องระบายอากาศด้านล่างและด้านบน
* ขนาดโครงตู้ 70 x 70 x 210 cm เหล็กโครงตู้หนา 1.5 mm
* ขนาดถัง ถังเหล็ก 200 ลิตรต่อหนึ่งหัวจ่าย   
* มิเตอร์ FLOW METER ACCURACY MEASUREMENT +,- 2 % OF RATE มาตรฐานเยอรมัน
* มือจ่ายตู้น้ำมันหยอดเหรียญ AUTOMATIC มาตรฐานปั้มใหญ่ พร้อมข้ออ่อนหมุนได้รอบทิศทาง
* ตู้น้ำมันหยอดเหรียญปั้มจ่ายน้ำมัน BOSS มาตรฐานเยอรมัน
* ชุดวาล์วตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แบบ PARKER SOLINOID VALVE, FLOW CONTROL VALVE
* ท่อสูบจ่าย FUEL / OIL TUBE 300 PSI   
* ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ บนถังน้ำมัน จะทำงานเมื่อเกิดประกายไฟ

รองรับ               
น้ำมันก๊สโซฮอลล์ 91,95       
น้ำมันเบนซิน 94,95           
น้ำมันดีเซล ไบโอเซล

 

 

@vendingmachine

    @vendingmachine